Algemene Voorwaarden.

1. Indien de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten reparatie van de feitelijke reparatie af te zien, zal enkel het starttarief/diagnosetarief in rekening worden gebracht.

2. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de globaal begrote kosten op basis van de in eerste instantie gemaakte diagnose aanzienlijk zullen worden overschreden, zullen wij eerst overleg plegen met de klant.

3. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen voor dit tweede servicebezoek geen aparte voorrijkosten in rekening worden gebracht.

4. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

5. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht aangegeven adres. Soms is het wenselijk om een apparaat mee te nemen naar onze werkplaats en deze aldaar te repareren. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten worden uitsluitend tegen directe betaling verricht. Dit houdt in dat de reparatie direct na afloop dient te worden afgerekend middels PIN, creditcard, een Tikkie of contant geld. Indien de klant na de reparatie in gebreke blijft is Witgoedservicelijn gerechtigd eventueel geplaatste onderdelen weer te verwijderen, en kunnen tevens administratiekosten in rekening worden gebracht. Witgoedservicelijn stuurt dan achteraf een factuur aan de klant, welke direct doch uiterlijk binnen 6 dagen dient te worden voldaan. Blijft de klant in gebreke, dan geven wij de factuur uiteindelijk uit handen, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant zijn.

7. Op alle tegen betaling door ons uitgevoerde reparaties geldt een garantie van drie maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatienota geldt als garantiebewijs. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals rubber, kunststof en glas, zijn van deze garantie uitgesloten.

8. Een speciaal voor en in opdracht van de klant besteld onderdeel dient ten allen tijde te worden afgenomen en te worden betaald. Ook kan dat onderdeel niet worden omgeruild. In sommige gevallen kan een voorschotbedrag gevraagd worden. Dit betreffen meestal duurdere onderdelen die speciaal besteld worden voor de klant.

9. Indien opdrachtgever op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is brengen wij, redelijkerwijs, het starttarief in rekening vanwege "No Show". Immers is er voor u tijd gereserveerd op dat moment, en hebben wij diverse kosten gemaakt. Wij sturen u dan een factuur die direct doch uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te worden. Blijft de klant in gebreke, dan geven wij de factuur uiteindelijk uit handen, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant zijn.

10. Indien de klant besluit om van een gemaakte reparatieafspraak af te zien, dan dient dit minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip telefonisch aan ons te worden doorgegeven. Tenslotte hebben wij dan al tijd voor u gereserveerd en onze planning is al gemaakt. Wij sturen u dan een factuur voor de annuleringskosten van €29,50 die u binnen 7 dagen dient te voldoen.