Witgoedreparatie » Algemene Voorwaarden

Algemene reparatievoorwaarden

1. Indien de klant besluit op basis van de diagnose van de te verrichten reparatie van de feitelijke reparatie af te zien, zal enkel het starttarief van €69,- in rekening worden gebracht.

2. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de globaal begrote kosten op basis van de in eerste instantie gemaakte diagnose aanzienlijk zullen worden overschreden, zullen wij eerst overleg plegen met de klant.

3. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen voor dit tweede servicebezoek geen aparte voorrijkosten in rekening worden gebracht.

4. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

5. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht aangegeven adres.

6. Reparaties aan huishoudelijke apparaten worden uitsluitend tegen directe betaling verricht. Dit houdt in dat de reparatie direct na afloop dient te worden afgerekend middels PIN, creditcard of contant geld. Indien de klant na de reparatie in gebreke blijft is Witgoedservicelijn gerechtigd eventueel geplaatste onderdelen weer te verwijderen, en kunnen tevens administratiekosten in rekening worden gebracht.

7. Op alle tegen betaling door ons uitgevoerde reparaties geldt een garantie van drie maanden op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatienota geldt als garantiebewijs. Normale slijtage en aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals rubber, kunststof en glas, zijn van deze garantie uitgesloten.

8. Een speciaal voor en in opdracht van de klant besteld onderdeel dient ten allen tijde te worden afgenomen en te worden betaald. Ook kan dat onderdeel niet worden omgeruild.

9. Indien opdrachtgever op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is brengen wij, redelijkerwijs, een bedrag van 69 euro in rekening vanwege No Show. Immers is er voor u tijd gereserveerd op dat moment.

10. Indien de klant besluit om van een gemaakte reparatieafspraak af te zien, dan dient dit minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip telefonisch aan ons te worden doorgegeven. Tenslotte hebben wij dan tijd voor u gereserveerd en onze planning al gemaakt.